درباره ما

با پنج سال سابقه درخشان درزمینه خدمات دندانپزشکی در دوبخش بزرگسالان واطفال به صورت مجزا، همراه با اتاق بازی اطفال .

بهره مندی از وجود پزشکان متخصص ومجرب باسابقه کاری فراوان.